Навчання

Інклюзивна освіта та як далі рухатись

Інклюзивна освіта В основі розвитку інклюзивної освіти лежать, насамперед, міжнародні документи декларації та конвенції ООН. Право людини на освіту визнається ООН одним з основоположних прав. Основними документами,що забезпечують це право на міжнародному рівні є:  Загальна декларація прав людини(1948), Конвенція про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти (1960); Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права(1966); […]

Continue Reading...