“Рівненський обласний спеціалізований центр реабілітації дітей з ураженнями центральної нервової системи з порушеннями психіки та паліативної допомоги дітям”

вул. Поповича, 35 А, м.Рівне, 33001, тел. 62-86-88,

р/р 35430025934166 в ГУДКСУ у Рівненській області, код ЄДРПОУ 02000004, МФО 333391,

E-mail:  Kidhouserivne@gmail.com

Відділення медичної реабілітації надає допомогу для відновлення здоров’я дітям з порушеннями психо-фізичного розвитку.

Ефективна реабілітація забезпечить відновлення, корекцію психологічних функцій, якостей та  властивостей дитини з РАС.

ЩО МИ ПРОПОНУЄМО:

1. Діагностика аутизму за методикою  «Психоосвітній профіль (РЕР-3)»

2. Консультування з питань розвитку і корекційно-розвиткової допомоги дітям з РАС спеціалістів:

  –  психіатра,

  – невролога,

  – логопеда,

  – практичного психолога.

3. Корекційна робота з дітьми з РАС має комплексний характер, будується з врахуванням особливостей розвитку кожної дитини і забезпечує максимальну ефективність реабілітаційних методик.

  Заняття проводиться за напрямами

 • психологічна корекція
 • логопедична корекція
 • заняття з сенсорної інтеграції
 • кінезітерапія
 • арт-терапія
 • терапія з використанням технологій М.Монтессорі
 • розвиток соціально-побутових навичок.

4. Сучасні методики роботи з дітьми з РАС.

  Спеціалісти  нашого центру обізнані  з основними діагностичними і психокорекційними технологіями для дітей з РАС і успішно використовують їх у своїй роботі.

 • АВА-терапія (навчання навичкам продуктивної комунікації, правильній взаємодії  дітей з аутизмом)
  • сенсорная інтеграція (подолання сенсорної депривації та корекція порушень сенсорного развитку)
  • АРТ-терапія (групові та індивідуальні заняття,  спрямовані на развиток комунікаційних навичок, самореалізацію сенсорної сфери та покращення  психологічного стану дитини)
• адаптивна фізкультура (адаптація до проведення занять сенсомоторної корекції, адаптація до участі в групових заняттях)
• кінезітерапія (заняття з дітьми на основі виконання фізичних вправ, спрямованих  на развиток саморегуляції та концентрації уваги, а також на сенсорний развиток).


5. Очікувані результати:

 • досягнення оптимального психоемоційного стану
 • покращення соціального самовизначення
 • підвищення рівня набуття та засвоєння знань, умінь і навичок
 • розвиток мовлення
 • успішна психологічна адаптація, реабілітація
 • особистісне становлення
 •  формування здатності пристосовуватися до існуючих у суспільстві  вимог